• judicialreporters@gmail.com

Aprèn amb nosaltresQUÈ ÉS EL DRET? QUI ÉS QUI EN EL MÓN JUDICIAL.

La paraula dret deriva de la paraula llatina “directum”, significa el que està conforme a la regla, a la llei, o a la norma.

També considerarem que el dret és l’ordre jurídic que s’expressa normativament (conjunt de normes) per regir una societat, regular-ne la conducta i resoldre’n els conflictes inspirats en els postulats de la justícia

FASES DEL PROCÉS JUDICIAL

 1. INSTRUCCIÓ:Són òrgans unipersonals. Tenen competències civils i penals. En poblacions amb deu o més jutjats d’aquest tipus, es pot establir la separació entre els jutjats de primera instància (matèria civil) i jutjats d’instrucció (matèria penal).
 1. JUDICI ORAL: període decisiu del procés penal en què, després del conclòs del sumari, es practiquen directament les proves i al·legacions davant un tribunal sentenciador.
 1. RESOLUCIÓ: acte processal provinent d’un tribunal, mitjançant el qual es resol les peticions de les parts, o autoritza o ordena el compliment de determinades mesures.
 1. RECURSOS: mitjà establert a la llei per obtenir la modificació, renovació i invalidació d’una resolució judicial, pot ser el mateix jutge o tribunal que la dicti o un altre superior de jerarquia.
 1. EXECUCIÓ: part del judici on es realitza la condemna. En aquesta part la sentència és ferma del tot. Serveix per fer executiu el que s’hagi resolt a la sentència.

 

TIPUS DE TRIBUNALS: 

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA UNIÓ EUROPEA:

 • Es va formar l’any 1952 i la seu principal està situada a Luxemburg.
 • És aquell que garanteix que la legislació de la UE s’interpreti i s’apliqui de la mateixa manera en cada un dels països membres i a la vegada també fa que els països membres i les institucions europees compleixin la legislació de la UE.

ES DIVIDEIX E DOS:

 • Tribunal de justícia: està format per un jutja de cada país membre i 11 advocats generals.
 • Tribunal general: està format per 56 jutges; dos de cada país membre.

TRIBUNAL EUROPEU DELS DRETS HUMANS:

 • És el Tribunal destinat a enjudiciar, sota determinades circumstàncies , les possibles violacions dels drets reconeguts en el Conveni Europeu de Protecció dels Drets Humans, de les Llibertats Fonamentals i en els seus Protocols per part dels Estats part de l’esmentat conveni.
 • Està format per un jutge de cada estat membre i són elegits per l’Assemblea Parlamentària del Consell d’Europa a partir de llistes de tres candidats proposats per cada Estat i formaran part de la cort durant nou anys.

TRIBUNAL INTERNACIONAL DE JUSTÍCIA:

 • És el principal òrgan judicial de l’Organització de les Nacions Unides. Té la seva seu al Palau de la Pau a la Haia (Països Baixos) i està encarregada de decidir les controvèrsies jurídiques entre Estats. També emet opinions consultives sobre qüestions que poden sotmetre òrgans o institucions especialitzades de l’ONU.
 • Està format per quinze magistrats que són elegits per l’Assemblea General i el Consell de Seguretat i han de dur aquet càrrec durant 9 anys.

CORT  PENAL INTERNACIONAL:

 • És un òrgan judicial independent amb competència per jutjar individus acusats de cometre genocidi, crims de lesa humanitat i crims de guerra. La seva seu principal està situada a La Haya, (Països Baixos) i està formada per 18 magistrats.